NYHETER

 

 

...samt inspirerande och intressanta artiklar!

Här är en länk till en informationsblad som vi skickar ut där vi berättar mer om oss och vårt koncept.

 

 

Rädslor på jobbet hämmar kreativiteten

 

Friktion för teamet framåt.

28 november 2018, esbri

 

Bra bråk och fånigt flams. Det kan faktiskt vara två av nycklarna till framgång i entreprenöriella team. Anna Brattström och Frédéric Delmar ingår i ett stort forskningsprojekt om hur grupper av människor startar och driver företag.

20 tankar och spännande fakta om kreativitet, enligt forskning

 

Britain's workers value companionship and recognition over a big salary

 

To Motivate Employees, Do 3 Things Well

 

Därför är goda relationer viktigare än hög lön

 

 

Av åtta livsdomäner är det nöjdheten med arbetet som har starkast positivt samband med nöjdheten med livet. Familjen kommer tvåa följt av socialt liv.